Anasayfa Dünya EKİM 100 YAŞINDA | “Ekim Devrimi hala umudun sembolü”

EKİM 100 YAŞINDA | “Ekim Devrimi hala umudun sembolü”

Salı, 17 Ekim 2017 13:43
Yazdır PDF

stuttgartta ekim devrimi paneliStuttgart: Stuttgart Tohum Kültür Derneği’nde 14 Ekim günü Ekim Devrimi’nin 100. yılı nedeniyle düzenlenen ortak panelde AGİF, Partizan, Alınteri ve Sınıf Teorisi adına konuşan temsilciler, değişik açılardan Ekim Devrimi ve günümüzle bağlantılı devrimin sorunlarına referans olmaya devam ettiği ortak belirlemesinin altını önemle çizdiler.

Devrimin emperyalist-kapitalist ve geri ülkelerde mevcut devlet aygıtının devrimci yolda ortadan kaldırılması ve köktenci bir anlayışla yeni devletin, proletarya devletinin inşasının hedeflenmesinin devrimin kazanımları ve sosyalizme kesintisiz geçişin garantisi olduğu ortak paydasında birleşildi. En az devrim yapmak kadar önemli ve ön açıcı olan; sosyalizmde geriye dönüş riskinin yaşanan deneyimler ışığında çıkarılacak derslerle bertaraf edilmesi için doğru bakış açısı ve politikalara ihtiyaç olduğu noktasında bir değinmede bulunuldu.

Devrim öncesi ve sonrasında komünist partiler ve kitle ilişkisi ile komünist partiler ve iktidar ilişkisine dair kavrayışlar ortaya konuldu. Elbette düşünsel farklılıklar ve sosyalist demokrasi noktasındaki temel anlayış farklılıkları nedeniyle düne ait pratiğin olumlanması anlamına gelen bir anlayışla ya da kitle inisiyatifi ve kitle denetiminin artırılmasına dair farklı tarzlar dile getirildi.

Sosyalizmde komünist parti dışında farklı partilerin varlığına izin verilip verilemeyeceği noktasında yapılan tartışmalarda buna pozitif açıdan olabilirlilik biçen Sınıf Teorisi temsilcisinin farklı deklaresi genel kabul dışında bir yaklaşım olarak dikkat çekti. Toplumsal diyalektiğin işlediği ve üretim ilişkilerinde tekelleşme ve dünya ölçeğinde merkezileşme yöneliminin emperyalist burjuvaziyi yeni politikalara yönelttiği ve işçi sınıfının da bu gelişmelere bağlı olarak önemli değişimler içinde olduğu 19. ve 20. yüzyıl işçi sınıfının bugün olduğu gibi varlığını korumadığına da önemle dikkat çekildi.

 

“Ekim Devrimi hala umudun sembolüdür”

Panel, 15.00’da başlayıp yaklaşık 3 saat sürdü. 200’e yakın bir dinleyici kitlesine hitap etti. Kitlenin sorularına yer verilmesine karşın zaman sınırlılığı gerekçesiyle konuşmacıların verdiği yanıtlar üzerine yeni sorular ya da kitle içinden konuşmak isteyenlere yönelik bir söz hakkı gerçekleştirilemedi. Bu nedenle eksikler taşısa da Ekim Devrimi’nin hala umudun sembolü olduğu ve devrim idealinin toplumsal gelişmenin yegane çözümü olduğu kuvvetle vurgulanması her türden reformist ve pasifist anlayışa karşın önemli bir sahiplenmedir.

Kadın sorunu ve devrimde kadının yeri kadar devrim sonrasında da kadının toplumsal rolü üzerine önemli vurgular yapıldı. Sıcak gündeme paralel ulusal sorunlarda proletarya önderlikli çözümler dışındaki gelişmelerde de ulusların kendi kaderini tayin etme hakkına saygı gösterilmesi üzerine hem Lenin ve Stalin in öğretisi hem de Kürdistan özgülündeki son gelişmelere paralel sol adına yapılan kimi sosyal şoven yaklaşımlara karşı doğru devrimci anlayış ve Rojava özgülündeki fiili tavrın değerine yönelik vurgular panelin olumluluklarıydı.


Son Haberler

Özgür Gelecek yeni sayısı çıktı!

og 167

Alt Menü