Anasayfa EMEK Birleşik Metal-İş, MESS Grup sözleşmesi taslağını kamuoyuna ilan etti

Birleşik Metal-İş, MESS Grup sözleşmesi taslağını kamuoyuna ilan etti

Perşembe, 17 Ağustos 2017 15:43
Yazdır PDF

BİRLEŞİKMETALGREVH.Merkezi: Birleşik Metal-İş Sendikası MESS grup toplusözleşmesi taslağını kamuoyuna duyurdu.

 2 yıllık teklif edilen toplusözleşmeyle işçi ücretlerine ilk altı ay için 695 lira zam istendi. Taslakta, çalışma sürelerinin ücretler düşürülmeden azaltılması, fazla mesai ücretlerinin artırılması, kiralık işçiliğin yasaklanması ve vergi dilimlerine ilişkin talepler de yer aldı.

Sözleşme taslağı, Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Sendika Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun konuştuğu toplantıya işyeri temsilcileri de katıldı.

 “Bu 47 maddenin bir bölümü idari maddelerden, bir bölümü sosyal haklardan, bir bölümü de ücret maddesinden oluşmaktadır” diyen Serdaroğlu,  77 ana maddenin yer aldığı toplu iş sözleşmesinin 47 maddesinde değişiklik teklif edildiğini belirti.

 “Ayrıca metal sanayi iş değerlendirme sisteminin (MİDS) uygulandığı işyerleri için de iş gruplarına göre asgari ücretin yüzde 10’u ile yüzde 20’si oranında artış içeren teklifimiz olacaktır.” şeklinde konuşan Serdaroğlu, işe giriş ücretinin asgari ücretin yüzde 15 üzerinde olmasını istediklerini söyledi.

Ücret Zammı

İlk altı ay için ücret zammı teklifinin 3 bölümden oluştuğunu dile getiren Serdaroğlu, ilk olarak saat ücreti 9 liranın altında olanların ücretinin, tamamlama adıyla 9 TL’ye yükseltileceğini söyledi.

Daha sonra her kıdem yılı için saat ücretlerine 10 kuruş zam yapılacağını anlatan Serdaroğlu, kıdem zammının 1.50 lirayı geçmeyeceğini ifade etti. Bunun ardından da tüm işçilerin saat ücretine maktu olarak 2.40 TL artış talep ettiklerini söyledi.

“Bu nedenle, işyerlerinde kıdem süresi az olan işçilerin de dikkate alınması gerekmektedir. Tamamlama, kıdem zammı ve maktu ücret zammının karşılığı ortalama ücret bazında yüzde 30.47’dir. Teklifimizin parasal karşılığı ortalamada saat ücretlerine 3.24 TL’dir.

Bu tutar da ilk 6 aylık dönem için net 695 TL’ye denk gelmektedir” diye konuşan Serdaroğlu, işçilerin yüzde 25’ini son 3 yılda işe giren genç işçilerin oluşturduğuna dikkat çekti.

Serdaroğlu, 2. altı ay için enflasyon artı 2 puan, 3. altı ay için yüzde 6 ve enflasyonun yüzde 6’yı geçmesi durumunda enflasyon oranı kadar artış  4. altı ay için enflasyon artı 2 puan zam istediklerini sosyal haklarda ilk yıl için yüzde 50, ikinci yıl için ise enflasyon artı 3 puan artış talep ettiklerini dile getirdi..

İdari Maddeler

Sözleşmede yer alan “kanun uygulanır” ibaresi geçen tüm maddelerde değişiklik talep ettiklerini anlatan Serdaroğlu, “Ayrıca, doğrudan ya da dolaylı olarak esneklik içeren tüm maddelerde değişiklik teklif edilerek bu içerikteki maddelerin işçilerin aleyhine uygulanması ve çalışma koşullarını ağırlaştırıcı sonuçlar yaratması engellenecektir” dedi.

Ağır çalışma koşullarının olduğu metal iş kolunda çalışma sürelerinin kısaltılması gerektiğini dile getiren Serdaroğlu, şunları söyledi:

“Başta otomotiv sektörü olmak üzere, metal iş kolunda çalışma sürelerini çağdaş sanayileşmiş ülkeler düzeyine getirilmesi mücadelesini vereceğiz. Bu nedenle haftalık 45 saat olan çalışma süresinin ücretler düşürülmeden 37.5 saate düşürülmesi teklif edilecektir. Ayrıca, işçilerin hafta tatillerini ailelere ile birlikte geçirmelerini sağlamak amacıyla pazar günü hafta tatili olarak teklif edilecektir. Ağır çalışma koşullarına sahip işçilerin çalışma süresinde dinlenebilmeleri, çay, sigara içmelerini sağlamak amacıyla öğle molası (kanuni ara dinlenmesi) dışında günde 2 defa 15’er dakikalık dinlenme molası teklif edilecektir. Bu molalar çalışma süresinden sayılacaktır.”

Serdaroğlu, sözleşmede işyerlerinde özel istihdam büroları aracılığı ile işçi çalıştırılması ve herhangi bir ad altında geçici süreli işçi çalıştırılmasını engelleyici hükümler teklif edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: Evrensel


Son Haberler

Özgür Gelecek yeni sayısı çıktı!

og 167

Alt Menü