Anasayfa EMEK Türkiye’deki hayali kuruluş: ILO

Türkiye’deki hayali kuruluş: ILO

Perşembe, 12 Ekim 2017 11:56
Yazdır PDF

Türkiyedeki hayali kuruluş ILOAralık 1919’da kurulan 1946’da Birleşmiş Milletler’in bir uzmanlık örgütü biçimine sokulan ve merkezi İsviçre’de bulunan ILO’nun (Uluslararası Çalışma Ögrütü) başlıca görevi tek tek ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmektir. İLO bu amaçla çok çeşitli faaliyetlerde bulunur, şöyle ki; sosyal politikalar, işgücü eğitim ve kullanımı konularında teknik destek sağlar, kooperatifleri ve kırsal bölgelerdeki sanayileri teşvik eder. İşçilerle ilgili muhtelif istatistikler toplar. Uluslararası rekabet, işsizlik, eksik istihdam, işçi-patron ilişkileri, ekonomik kalkınma ve teknolojik değişimin yarattığı türlü türlü sorunla ilgili araştırmalar yürütür.

Türkiye 1932’den beridir, yani Milletler Cemiyetine katıldığı zamandan beri doğal üyesidir. 2004 yılının Mayıs ayı itibariyle ILO tarafından oluşturulan 185 ILO sözleşmesinden 56 tanesini onaylamış ve iç hukukuna aktarmıştır. Bu durum kağıt üzerinde böyle olmasına rağmen pratikte pek karşılığını bulmamaktadır. Türkiye AKP hükümeti döneminden itibaren İLO üyesi olmasına rağmen, İLO’da aldığı kararları uygulamaya geçirmekte bir hayli tembel davranıyor!

OHAL dönemiyle birlikte özellikle işçi sınıfının örgülenme üzerine olan çalışmalarına karşı yürütülmüş olduğu faşizan uygulamalarla birlikte sendikalaşma, greve gitme gibi haklar emekçilerin ellerinden alınmaya çalışılmaktadır. Bu bahsettiğimiz iki olgu, işçilerin en temel hakkı örgütlenme, grev ve toplu sözleşmeler ile ilgili haklarıdır. Keyfi işten çıkarmalarla da son dönemde birçok rakibini geri de burakan AKP hükümetinin işçi düşmanı yüzü ortadadır. İLO yıllardır işçi sınıfına yönelik grev ve örgütlenme üzerindeki engellemeleri kaldırmak için taleplerde bulunurken geçtiğimiz günlerde başlayan konferansta, Türkiye sendikal hak ihlalleri nedeniyle Aplikasyon Komitesi gündemine almamıştır. Buna karşılık işçiler hak ihlalerini dikkat çekmek  için İLO’nun Ankara ofisinde eylem yaparak kendilerini zincirlemişlerdi.

İLO Önünde Zincirli Eylem

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Uluslararası Çalışma Konferansı toplantısı devam ederken, ülkemizde sendikal hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla Birleşik Metal-İş sendikasından 4 sendikacı, ILO Ankara Ofisi’nin önünde kendilerini zincirledi.

Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri M. Selçuk Göktaş, Genel Örgütlenme Sekreteri Özkan Atar ve Birleşik Metal emekçisi Muhammed Yurtsever’in yeraldığı eylem, DİSK’in sendikalaşan işçilerin işten atılmasını protesto için bir basın açıklamasıyla devam etti. Değişik illerden ve işyerlerinden Ankara’ya gelerek açıklamaya katılan işten atılan işçiler, hükümetin ILO kararlarını hayata geçirmesi için açıklama yaptı. 2821 ve 2822 sayılı yasalarda değişiklik öngören son taslaklar 12 Eylül ile getirilen engelleri ufak cilalar dışında aynen korumaktadır. Çeşitli işkollarında binlerce işçi, sendikalaştıkları için işten atılmakta, toplu sözleşme yetki işlemleri yıllarca süren davalara konu olmaktadır.


Son Haberler

Özgür Gelecek yeni sayısı çıktı!

og 167

Alt Menü