Anasayfa EMEK Mersin’de asgari ücret toplantısı

Mersin’de asgari ücret toplantısı

Pazartesi, 25 Aralık 2017 09:48
Yazdır PDF

1H.Mekezi: Dev Tekstil Çukurova Temsilciliği’nin işçi eğitim çalışmaları kapsamında 24 Aralık asgari ücret gündemli  “Asgari ücretin tarihçesi ve nasıl bir asgari ücret istiyoruz?” başlıklı sunum ve devamında bir söyleşi gerçekleştirildi.

Sunumda emeğin korunması mücadelesinin bir parçası olarak asgari ücretin neden vergiden ve diğer kesintilerden muaf olması gerektiği işlendi. Asgari ücretin %19’unun vergi ya da kesintiye uğradıktan sonra işçinin eline geçtiği ifade edildi. Vergi adaletsizliğine de değinilen sunumda; en fazla çalışan, en fazla vergi veren işçilerin milli gelirden en az faydalanan kesim olduğu belirtildi. Asgari ücretin sermaye ve devlet için, işçiyi korumak adına değil, ülke genelinde ücretleri geriye çeken bir etki yaratmak için kullanıldığına vurgu yapıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gerçekte işçileri temsil etmediğine dikkat çekilerek, asgari ücrete yapılacak zammın yine işçiyi sefalete iteceği belirtildi. 2018 asgari ücretinin açıklanmasının her şeyin bittiği anlamına gelmeyeceği, başta fabrikalarda olmak üzere sanayi bölgelerinde birleşen işçilerin örgütlenerek sorunlarına çözüm bulacakları belirtildi.

“Vergiden ve her türden kesintiden muaf insanca yaşamaya yetecek asgari ücret!”, “Yoksulluk sınırına kadar olan ücretlerden vergi alınmasına son verilsin!”, “Azdan az, çoktan çok vergi alınmasını sağlayacak artan oranlı gelir ve servet vergisi!” , “Dolaylı vergilere son verilsin!”, “İşsizlik sigortası ve diğer fonların yağmasına son!” ve “Bütçeden daha fazla pay!” gibi talepler için mücadele verilmesi gerektiği ifade edildi.

Sunumun ardından gerçekleşen söyleşide ise, Mersin Serbest Bölge işçilerinin DEV TEKSTİL’ de güçlerini birleştirmesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan işçileri farklı nedenlerle kutuplaştıran ayrımların önemli olmadığı, önemli olanın işçi sınıfı ve sermaye sınıf arasındaki fark olduğu belirtildi. İşçilerin birliğini gerçekleştirmek için ise daha çok eğitici çalışmaların yapılması gerektiği ifade edildi.

Mersin Serbest Bölge’de “daha iyi ücretler, daha iyi çalışma koşulları” için yapılacak çalışmalar planlandı.


Son Haberler

Özgür Gelecek yeni sayısı çıktı!

og 167

Alt Menü