Anasayfa EMEK DİSK-AR: İşsizlik, 2011 yılından bu yana düzenli olarak artıyor

DİSK-AR: İşsizlik, 2011 yılından bu yana düzenli olarak artıyor

Çarşamba, 18 Nisan 2018 10:53
Yazdır PDF

DİSK-AR tarafından açıklanan istihdam ve işsizlik raporuna göre AKP’nin başlattığı “milli istihdam seferberliğinin” sonucu, kayıt dışı istihdam patlaması oldu. Rapora göre işsizlik azalmıyor, artıyor.

 

is gucuH. Merkezi: DİSK-AR’ın açıkladığı istihdam ve işsizlik raporuna göre, 2011’de yüzde 11.3 olan tarım dışı işsizlik, 2017’de yüzde 13’e yükseldi.

DİSK-AR’ın açıkladığı verilere göre işsizlik artarken, TÜİK yayımladığı veriler için ise şu yorumu yaptı: “Yıllar itibariyle bakıldığında işsizlik oranlarının 2012 yılından bu yana düzenli olarak arttığı görülmektedir. 2009 yılında kriz nedeniyle tepe noktasına ulaşan işsizlik oranları 2012’ye kadar düşüş kaydederken, bu yıldan itibaren tekrar yükselmeye başladı. 2009’da yüzde 16 olan tarım dışı işsizlik 2012’de 10,3’e gerilemişti. Tarım dışı işsizlik 2017 yılında ise yüzde 13 olarak gerçekleşti. Böylece tarım dışı işsizlik 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumdadır.”

 

Raporun özetinde şu başlıklar yer aldı: 

- İşsizlik 2011 yılından bu yana düzenli olarak artıyor. 2011’de yüzde 11.3 olan tarım dışı işsizlik, 2017’de yüzde 13’e yükseldi.

- 2014’de 5.9 milyon olan geniş tanımlı işsiz sayısı 271 bin artarak, 2017’de 6,2 milyona yükseldi.

- 2017’de genç kadın işsizliği yüzde 26,1’e ulaşırken, tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 32’ye yaklaştı.

- Genç işsizliği yüzde 21’e, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı ise yüzde 24,2’ye yükseldi.
- 2014 yılında yüzde 20,4 olan yüksek öğrenimli genç kadın işsizliği 2017 yılında yüzde 26,1’e yükseldi.

 

Kayıtdışı çalışma arttı

DİSK-AR, kayıtdışı çalışma ile ilgili olarak “Kayıtdışı istihdam patladı” yorumunu yaptı. Buna göre, 2017 yılında sağlanan istihdam artışının 520 bini kayıtlı, 464 bini ise kayıtsız istihdamdan oluştu. 2016 yılında 473 bin kayıtlı ücretli istihdam, 2017 yılında 466 bine geriledi. Kayıtdışılık oranı yüzde 32,5 iken kadın kayıt dışılığı yüzde 41,3 oldu.

 

DİSK-AR, işsizliğin azaltılması şu önerilerde bulundu:

İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

‘Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması’ ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun ‘insana yaraşır iş’ yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.
İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir

Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.


Son Haberler

Özgür Gelecek yeni sayısı çıktı!

og 167

Alt Menü