Anasayfa Manşet HDK’ den 3 günlük Ekim Devrimi Sempozyumu; “Yeni Ekim'lere ihtiyacımız var”

HDK’ den 3 günlük Ekim Devrimi Sempozyumu; “Yeni Ekim'lere ihtiyacımız var”

Pazartesi, 13 Kasım 2017 08:55
Yazdır PDF

hdk sempzyum 3.günİstanbul: HDK tarafından “Kapital’den Ekim Devrimi’ne Ekim Devrimi’nden Devrimlere” başlığıyla gerçekleştirilen 3 günlük sempozyum başarı ile tamamlandı.

Sempozyuma DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) , Partizan, ESP,  HDK ve HDP bileşenleri ile çok sayıda akademisyen, yazar, siyasetçi katıldı.  3 gün boyunca sempozyuma ilgi oldukça yoğundu.

Sempozyumun gerçekleştirildiği salonda Avni Memedoğlu ve Muzaffer Oruçoğlu'nun resimlerinden oluşan “Emeğin resmi” isimli sergi de 3 gün boyunca devam etti.

Sempozyum “Kapital: Üretim tarzlarının teorisi”  konulu oturumla başladı. Oturuma, KHK ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden ihraç edilen Doçent Özgür Öztürk, yazar Erkin Özalp, KHK ile ihraç edilen Doç. Dr. Melda Yaman ile Hukukçu-Yazar Haluk Yurtsever konuşmacı olarak katıldı.

İlk gününde “Üretim tarzlarının teorisi” başlıklı oturumun ardından “Devrimin Teorisi” başlıklı ikinci oturuma geçildi. İkinci oturumda, “Marksizm sınanması olarak Ekim Devrimi”, “Kapitaden Ekim’e, Enternasyonalizm, Ulusal Kurtuluş, Doğu Halkları” başlığında Sungur Savran, “100. Yılında teorik ve siyasal felsefi geri planıyla Ekim Devrimi” başlığında ise Metin Çulhaoğlu konuşmacı olarak katıldı.

“Kapital'den Ekim Devrimi'ne Ekim Devrimi'nden Devrimlere” başlıklı sempozyumun ikinci günü “Ekim: Devrimin Tarihi” başlıklı oturumla başladı. Bu günün ilk oturumunda Taner Timur, “Ekim Devrimi'nin önceki devrimlerle benzerlik ve farklılıkları” başlıklı bir konuşma yaparken, Emel Akal, “Ekim Devrimi, Rusya'da Bolşevik Müslümanlar ve Anadolu'ya yansımalar” başlığında katılımcı oldu.

foto manşet hdkİkinci günün son oturumunda “Ekim, devrimin politikası” başlığında “Yenilgi yapısal mı” başlığıyla Mehmet Yılmazer, “politika ve toplumsal devrim” başlığıyla ise Kenan Kalyon ile devam etti. Bu oturumda, Asrın Hukuk Bürosundan Av. Emrah Emekçi de konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğin son gününde  “Yeni Devrimler" tartışıldı.

Son günün ilk oturumunda ilk olarak Yazar Sibel Özbudun, Zapatistaları anlattı. Ardından Londra University of Westminster'dan Dr. RadhaD'Souza, “Ekim Devrimi ve Güney Asya'da anti-kolonyal hareketler" başlıklı konuşmasına Mehmet Aksoy'u anarak başladı. D'Souza, Ekim Devrimi şehitlerini de anarken, "Hindistan Devrim hareketi ile Ekim Devrimi iki yönlü bir ilişki içerisindedir. Ekim devrimi gerçekleştiğinde dünyada çok önemli iki olay oluyordu. Birincisi Güney Asya'da bir kurtuluş hareketi vardı, diğeri de Osmanlı'nın yıkılışı söz konusuydu” diye konuştu.

“Devrim sadece olanı değiştirmek değil yenisini geliştirmek”

Filipinler'de Yeni Halk Ordusu'nda 10 yıl kadar gerilla olarak yer alan JoseDaniloBorjan, “Kapital ve Ekim Devrimi, Filipinler Devrimine etkileri" başlığında bir konuşma yaptı.DaniloBorjan,Filipin’lerdeyürütüklerimücadele  dair bir çok önemli noktalar değinirken,  kırsal bölgelerde düşman ile çatışmaların devam ettiğini dile getirdi.Borjan Yeni Halk Ordusu'nun halk tarafından desteklenmesinin büyük bir avantaj olduğunu vurguladı. Toprak reformuna değinen DaniloBorjan, “Köylüler uzun zamandır topraklarına sahip çıkmak istiyor, onun için de çocuklarını cephelerimize gönderiyor”dedi.

HDK 3 SDanilo Borjan, halkı silahlandırıp örgütlendirerek toprak reformunu geliştirdiğini söylerken, “Devrim sadece olanı değiştirmek değil yenisini geliştirmek” dedi. Bu bölüm kitle tarafından en fazla ilgi gösterilen bölüm oldu. Pratik deneyimlerin aktarıldığı oturumda Filipinlerden Jose Danilo Borjal ile Güney Asya’daki hareketleri anlatan Radha D’Souza’ya bir çok soru yöneltildi.

Sempozyumun son oturumunun başlığı yine “Yeni Devrimler” FozaYusiv, İlham Ehmed ve AldarXelil ile skype bağlantısı yapılırken “Ekim Devrimi ve Rojova deneyimi” başlığıyla Besime Konca konuştu.

Sempozyum Kapanış konuşması Korkut Boratav tarafından yapılarak sonlandırıldı.


Son Haberler

Özgür Gelecek yeni sayısı çıktı!

og 167

Alt Menü